Přichodny termin:

37. Schadowanka 

27. nowembra 2021 – Zeger 19.00 góź (livestream)

Młoda serbska kapała Brankatschki zejgrawaju do reje a zagóruju rejujuce pla koło-teptanja.

Nimsko-serbsku fuziju z jazz-popa, klasiki a elektromuziki pśinjaso muzikaŕka die herrmann na jawišćo.

A gaž hymna „Ty Łužyca Dolna“ wót DJ Tobi zazni, su wšykne do sobuspiwanja pšosone

Zetkaj so… digitalnje – tu!

kantina

spěwanje

147. schadźowanka – 20.11.2021